Nyheder

Siden er under ombygning

August|2016

Viden- og kompetencecenter | unge & rusmidler er ved at få ny hjemmeside.
Oplysningerne på denne side kan derfor være forældede.
Se i stedet uturn.kk.dk eller
www.dedrikkerderhjemme.kk.dk


Rusmidler på døgninstitutioner

April|2015

Rusmidler på døgninstitutioner

Viden- og kompetencecenter | unge & rusmidler har undersøgt rusmiddelforbruget på udvalgte døgninstitutioner for unge i Københavns Kommune.

Undersøgelsen er publiceret i tre rapporter:
Delundersøgelse 1: Indledende litteraturstudie om rusmidler blandt døgnanbragte unge
Delundersøgelse 2: Medarbejdernes perspektiv
Delundersøgelse 3: Selvrapporteret rusmiddelbrug blandt døgnanbragte unge

Find de tre rapporter om rusmiddelforbruget på døgninstitutioner her →


Temaaften for forældre

August|2014

Temaaften for forældre

UNGE OG RUSMIDLER
Hvordan taler jeg med min teenager om rusmidler? - få inspiration til dialog og handling!


TIRSDAG 30. SEPTEMBER 2014 KL. 19.30 - 21.30
U-TURN, STUDIESTRÆDE 47, 1455 KØBENHAVN K

U-turns erfarne behandlere, Dirch Bacher og Lotte Larsen holder oplæg om:
Ungdomskultur og unges brug af hash og andre rusmidler
Hvordan ved jeg om der er grund til bekymring?
Hvordan støtter jeg min teenager?

Arrangementet er afsluttet →


"Der er fremskridt, og der er lys for enden af tunnelen"

December|2013

ckb evaluering

Sådan siger en af deltagerne på de hashgruppeforløb, som Center for Unge og misbrug har kørt sammen med Center for kompetence og beskæftigelse.
Nu er indsatsen blevet evalueret - og du kan læse evalueringen her.

Evaluering af Hashgrupper på Center for kompetence og beskæftigelse. Resultater af to hashgruppeforløb for unge ledige. Individuelle ungesamtaler & kompetenceudvikling af medarbejdere. En indsats under Projekt 'Din Sundhed - Din Fremtid', oktober 2013

Læs evalueringen →


Temaaften for forældre

September|2013

Temaaften for forældre

UNGE OG RUSMIDLER
Hvordan taler jeg med min teenager om rusmidler? - få inspiration til dialog og handling!


TORSDAG 10. OKTOBER 2013 KL. 19.30 - 21.30
PH CAFEEN, HALMTORVET 9A, 1700 KØBENHAVN V

U-turns erfarne behandlere, Dirch Bacher og Lotte Larsen holder oplæg om:
Ungdomskultur og unges brug af hash og andre rusmidler
Hvordan ved jeg om der er grund til bekymring?
Hvordan støtter jeg min teenager?

Arrangementet er afsluttet →


Æstetisk dokumentation

Juni|2013

Æstetisk dokumentation

Kreativt arbejde med et konkret produkt kan skabe afstand og overblik over de problemer, der ligger bag unges problemer med stoffer. Den metode benyttes i hvert fald med held af behandlerne i U-turn. I en artikel i bladet Stof, fortæller to behandlere fra U-turn hvordan. En lidt længere artikel om samme emne redegør nærmere for de teorier og metoder, der ligger til grund for arbejdet.

Læs artiklen fra Stof →

Læs den lange baggrundsartikel →


Unge, alkohol og stoffer. Nyhedsbrev

Juni|2013

Unge, alkohol og stoffer

VIKUR har udgivet et nyhedsbrev om sin deltagelse i et modelkommuneprojekt om unge, alkohol og stoffer, finansieret af satspuljemidler. Fokus i projektet er samarbejde mellem kommuner og ungdomsuddannelsesinstitutioner om at begrænse brug og udbredelse af rusmidler blandt unge. Der skal etableres rusmiddelpolitikker på ungdomsuddannelserne og sikres tidlig opsporing af unge, der er i farezonen for at udvikle et problematisk brug af rusmidler. Projektet løber fra 2012 til 2014.

Læs nyhedsbrevet →


Legalisering af hash. Video fra konference

Marts|2013

Legalisering af hash

Københavns Borgerrepræsentation holdt i marts en konference om legalisering af hash med henblik på at ’kvalificere et konkret og troværdigt beslutningsgrundlag for implementering af en forsøgsordning med et legaliseret hashmarked i København fra produktion til salg.’
Indbudte eksperter gav råd og anbefalinger til udformningen af ’Københavnermodellen’. Fra U-turn / Center for Unge og Misbrug deltog Dan Orbe.

Se video med konferenceindlægget →


Hele vejen rundt

Juli|2013

Hele vejen rundt

Inspiration og redskaber til arbejde med unge, der har problemer med rusmidler. Perspektiver fra forskning og praksis præsenteret i en overskuelig form. Hvordan griber du en bekymring eller en indsats an? Hvad kan du og dine kolleger gøre for at få et godt samarbejde om en indsats overfor en ung?
Hæftet henvender sig til dig, der arbejder med unge med rusmiddelproblemer; i folkeskolen, på uddannelsesinstitutionerne eller på arbejdsmarkedet. Som sagsbehandler, ungekonsulent, socialpædagog, kontaktperson eller som klasselærer, AKT-lærer eller UU-vejleder.
Hæftet kan læses i sin helhed eller du kan læse kapitlerne enkeltvis, når du støder på problemstillinger i dit arbejde. Hvert kapitel indledes med en præsentation af et konkret tema og afsluttes med nogle redskaber til, hvordan du kan arbejde med det i praksis.

Sook Emmeche, Lene, Mette Nielsen og Maj Eun Herløw:
Hele vejen rundt. Redskaber i arbejdet med unges rusmiddelproblemer.
Socialstyrelsen, 2012

Læs hæftet →


De Drikker Derhjemme. Evaluering 2013

April|2013

De Drikker Derhjemme

De Drikker derhjemme er et unikt tilbud i Danmark. Siden projektets start i 2007 har den åbne anonyme rådgivning hjulpet hundredevis af børn i familier med alkoholproblemer. Et problem, der anslås at omfatte 15.000 københavnske børn og unge. Projektets vedholdende samarbejde med Københavns Børnefamiliecentre har også givet sagsbehandlerne faglig hjælp og sparring i svære sager, hvor børn er kommet i klemme på grund af forældre, der drikker for meget.

Læs evalueringen →


 

Evaluering af forbehandlingsprojekt

Februar|2013

Evaluering forbehandling

Evalueringen af U-turns uddannelsesforløb på tre sikrede institutioner: Bakkegården, Sølager og Sønderbro er nu udkommet.

Uddannelsen var et led i Socialstyrelsens projekt 'Forbehandling i varetægtsperioden til unge med misbrugsproblemer, unge mellem 14 og 19 år'. Formålet var at afklare, skabe og styrke motivationen hos konkrete unge, der er i varetægtssurrogat, til at modtage behandling for misbrug af rusmidler efterfølgende. Dette blandt andet for at sikre, at færre unge vender tilbage til en kriminel løbebane grundet deres stofbrug.

Læs evalueringen →


 

Uddannelse og rusmiddelbehandling

Oktober|2012

U-turns skole

"Jeg er i skole!". Sådan siger de unge, der er i rusmiddelbehandling i U-turn, når deres venner ringer.

I 2005-11 udskrev U-turn 126 unge i den undervisningspligtige alder. 44% af dem tog under forløbet folkeskolens afgangsprøve på trods af, at langt de fleste af havde dårlige skoleforløb bag sig - og altså var i behandling for deres hashmisbrug. Ungdomsskolen og U-turn har nemlig fundet en samarbejdsform, hvor 1+1 ikke giver 2, men 3.

af Lajla Johansen
aKKurat oktober 2012

Læs mere →


 

Fleksible standarder

September|2012

Mads Bank speciale

En afhandling fra Institut for psykologi, Københavns Universitet, der baseres på empiri fra U-turns behandling.
Afhandlingen udforsker udviklingen af 'fleksible standarder' i socialt arbejde.

Den fokuserer på det dilemma, der består i at socialt arbejde, for at være relevant og virksomt, skal være fleksibelt i sin praksis overfor særlige grupper og enkeltpersoner og lokale forhold, men samtidigt kunne transcendere lokale sammenhænge og begrænse fleksibiliteten for at sikre kvalitet og sammenhæng.

Kvalificering, organisering og udvikling af socialt arbejde - fleksible standarder i behandling af unge og rusmidler.
af Mads Bank, Institut for psykologi
Københavns Universitet

Læs afhandlingen →


 

En seriøs leg med kameraet

Maj|2012

Kristian Kofod

Hvad laver en psykolog med et filmkamera?
Sofbladet har været forbi U-turn for at høre mere om, hvordan Kristian Kofod arbejder med at indfange unges selvfortællinger på film.

af Pernille Søndergaard
SOF-bladet nr. 2, maj 2012

Læs mere (SOF-bladet side 6) →


 

Unge og Rusmidler på RG60. Boform og nødherberg for unge.

Marts|2012

Evaluering RG60

På baggrund af nogle meget alvorlige rusmiddelproblemer på en københavnsk boinstitution for unge etablerede U-turn en akut 'ud-af-huset' indsats. To medarbejdere rykkede i en periode ud på institutionen og satte sammen med institutionen medarbejdere fokus på brugen af rusmidler ligesom de forestod et undervisningsforløb for personalet. Det blev et positivt eksempel på samarbejde på tværs af institutioner og forvaltningsområder i København.

Læs medarbejdernes evaluering af forløbet her.→

 

Udsatte unge 18+.
Særlige behov, særlige indsatser

Marts|2012

Social fokus

I seneste nummer af Social Fokus (marts 2012) slår Centerchef Unna Madsen til lyd for at satse mere på anonyme rådgivninger bl.a. for unge, der har problemer med rusmidler. Et bud på en sammenhængende, koordineret og tidlig indsats, som efter Unna Madsens mening kunne udnyttes bedre.

Find bladet i vores presseklip →

 

U-turn i tal, 2011
Nyeste statistik fra U-turn

Februar|2012

Statistik 2011

Den seneste årlige opgørelse af aktiviteter og behandling i U-turn. VKUR udgiver hvert år en lille rapport med statistiske oplysninger om søgningen til U-turns rådgivning, indskrevne i behandlingen, konsulentydelser m.fl. aktiviteter i U-turn. Du kan læse både den seneste rapport og de tidligere års rapporter her.

Læs mere →

 

Evaluering af projektet:
De Drikker Derhjemme

Januar|2012

De Drikker Derhjemme

VKUR har udgivet en evaluering af projektet, De Drikker Derhjemme. På baggrund af både cases, statistik og registreringer gennemgås projektets resultater og arbejdsmetoder i løbet af de seneste 2 år. (2010-2011).

Læs evalueringen her →

 

Satspulje:
Unge, alkohol og stoffer

Januar|2012

Unge, alkohol, stoffer

Center for Unge og Misbrug har fået satspuljemidler til et tre-årigt projekt: Unge, alkohol og stoffer. Målet er at skabe et rusmiddelforebyggende miljø på de københavnske ungdomsuddannelser samt en tidlig rådgivende/vejledende indsats over for unge, der er i risiko for eller på vej ud i et problematisk forbrug af rusmidler. Indsatsen er også et vigtigt element i arbejdet med at formindske elevernes fravær og frafald.
Projektet gennemføres 2012-2014 sammen med Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Sundhedsforvaltningen, Socialforvaltningen samt Det Frie Gymnasium, Københavns Kommunes Ungdomsskole, Niels Brock og Hotel og restaurantskolen.

Læs mere →

 

European Action on Drugs

November|2011

European Action on Drugs

Europakommisionen har optaget Viden- og kompetencecenter - unge og rusmidler i initiativet 'European Action on Drugs'.

Læs mere →

Se også

U-turns idébank

September|2012

foto

Læs om tips og tricks til at arbejde med unge om rusmidler. Baseret på U-turns erfaringer og daglige arbejde.

Se U-turns idébank her →


Derfor kan hekse flyve

Juli|2012

foto

Billedet af heksen på sin flyvende kost er en udbredt kulturel stereotyp i Europa. Men hvorfra kommer denne forestilling egentlig?

Følg med i vores serie: Sære Stofhistorier.

Læs mere →


 

Den psykedeliske tudse

Maj|2012

foto

At prinsesser kysser frøer for at få sig en prins, ved enhver. Men vidste du at der er folk, der malker tudser for at blive høje?.
Følg med i vores serie: Sære Stofhistorier.

Læs mere →


 

Viden- og kompetencecentret på Facebook.

Maj|2012

Facebook

Der er efterhånden mange, som bruger Facebook som deres primære indgang til internettet. Vi vil prøve at få det til at hænge sammen, så Facebook-siden bliver en mulighed for at komme i dialog med læserne af de informationer, vi lægger op på hjemmesiden.

Besøg os på Facebook.→

 

U-turns hjemmeside

foto 

De Drikker Derhjemme's hjemmeside

foto 

European action on drugs

foto
Viden & Kompetencecentret arbejder med dokumentation og evaluering, projektudvikling samt kurser og uddannelse indenfor området unge og rusmidler.


Oversigt

Dokumentation, evalueringer, statistik
Kurser og undervisning
Projekter
Bøger og artikler. Køb eller download gratis
Presseklip
Facts om rusmidler
Biblioteksdatabase

Om Viden- og kompetencecentret
Login for medarbejdere
Kontaktoplysninger
Sitemap
Bøger og artikler.
Køb eller download gratis

Se de bøger og artikler, vi har udgivet.
Nogle af dem kan du også downloade i pdf-format.

Læs mere →